• Oplad WOOFit Headphone med vedlagte USB kabel i minimum 4
  timer
 • Hold MFB knappen i bund i 10 sekunder, indtil LED lyset blinker
  skiftevis rødt og blåt. Efter de første 5 sekunder hører du TÆND
  lyden. Bliv ved med at holde knappen i bund i endnu 5 sekunder for
  at sætte WOOFit Headphone i pairing tilstand
 • Tænd Bluetooth på den enhed, du vil tilslutte
 • Vælg WOOFit Headphones under Bluetooth indstillingerne på din
  enhed
 • Start afspilning af musik på din enhed
 • Følg rytmen og dans