Indstillingerne på WAKEit åbnes ved at trykke på MENU knappen. Man kan finde følgende menupunkter under indstillinger:

  • Tid/dato:

Her kan du indstille din WAKEits tid og dato. WAKEit indstiller automatisk tiden ved hjælp af DAB+ signalet, men du har også muligheden for at slå det fra.

  • SW version:

Viser den gældende software version installeret på din WAKEit.

  • Gendan Fabriksindstillinger:

Her kan du gendanne din WAKEit til dens fabriksindstillinger. Hvis du oplever problemer med produktet, kan dette være et godt sted at starte.

  • Display lys / Baggrundslys:

Indstiller displayets lysstyrke.

  • Stations rækkefølge: (Kan kun findes mens du afspiller DAB+ radio) Arrangere rækkefølgen af dine DAB+ stationer.
  • Prune / Nedskær: (Kan kun findes mens du afspiller DAB+ radio)

Fjerner alle DAB+ kanaler uden signal fra din liste. Brugbart hvis du flytter din WAKEit til en ny lokation.

  • Sprog:

Her kan du vælge hvilket sprog din WAKEit skal bruge.

  • Radiomeddelelser / Fondsbørsmeddelse: (Kan kun findes mens du afspiller radio) Aktiverer radiomeddelser. For eksempel nyheder eller trafik.
  • DRC: (Kan kun findes mens du afspiller DAB+ radio)

Hvis du slår DRC til, vil det kunne forbedre lydkvaliteten af dine radiokanaler i rum med meget baggrundsstøj.

  • Dvale / Sleep: (Kan kun findes mens du afspiller radio)

Når dvaletilstand er aktiveret, stopper radioen automatisk med at spille efter den ønskede tid.