Afspil musik via Bluetooth

 • Klik på “power knappen” for at tænde højtaleren. Indikationslyset
  blinker hvidt, og du vil høre en ”bip” lyd. Dette betyder, at højtaleren er
  i pairing mode og klar til at blive forbundet med din Bluetooth enhed
 • Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højtaleren
 • Vælg "WOOFit Go" / “SACKit Go 100” i Bluetooth indstillingerne på din enhed.
  Når din enhed er forbundet til WOOFit Go / SACKit Go 100 højtaleren, lyser
  indikationslyset konstant hvidt, og du vil høre meddelelsen
  ”connected”
 • Hvis du vil skifte Bluetooth enhed, skal du dobbeltklikke på ”Power
  knappen” for at afbryde forbindelsen. Indikationslyset vil igen blinke
  hvidt, og du kan nu forbinde en nye Bluetooth enhed ved at følge denne
  guide fra punkt 1

Når du har tilkoblet en enhed, vil den automatisk være forbundet med
WOOFit Go / SACKit Go 100 højtaleren, næste gang du tænder for den.

Bemærk: WOOFit Go / SACKit Go 100 højtaleren slukkes automatisk efter 15
minutter uden aktivitet.

Forbind to WOOFit Go / SACKit Go 100 højtalere

Hvis du har to WOOFit Go 100 eller to SACKit Go 100 højtalere kan du forbinde dem som
stereopar på følgende måde:

 • Tænd begge højtalere på ”Power knappen”
 • Tryk tre gange hurtigt efter hinanden på ”Power knappen” for at få
  WOOFit Go / SACKit Go 100 i pairing mode (indikationslyset blinker grønt ved
  korrekt pairing mode). Dette skal du gøre på begge højtalere
 • Højtalerne forbindes i løbet af få sekunder. Indikationslyset lyser
  grønt ved korrekt forbindelse