• Klik på “power knappen” for at tænde højtaleren. Indikationslyset
  blinker hvidt, og du vil høre en ”bip” lyd. Dette betyder, at højtaleren er
  i pairing mode og klar til at blive forbundet med din Bluetooth enhed
 • Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højtaleren
 • Vælg "WOOFit Go XQ" / “Go 250” i Bluetooth indstillingerne på din enhed.
  Når din enhed er forbundet til WOOFit Go XQ / SACKit Go 250 højtaleren,
  lyser indikationslyset konstant hvidt, og du vil høre meddelelsen
  ”connected”
 • Hvis du vil skifte Bluetooth enhed, skal du dobbeltklikke på ”Power
  knappen” for at afbryde forbindelsen. Indikationslyset vil igen blinke
  hvidt, og du kan nu forbinde en nye Bluetooth enhed ved at følge denne
  guide fra punkt 1

Når du har tilkoblet en enhed, vil den automatisk være forbundet med
WOOFit Go XQ / SACKit Go 250 højtaleren, næste gang du tænder for den.

Bemærk: WOOFit Go XQ / SACKit Go 250 højtaleren slukkes automatisk efter 15
minutter uden aktivitet.