Når earbuds oplader i æsken - LED
funktion
Indikation af LED funktion
1 blink 0-33% strøm på æsken
2 blink 34-66% strøm på æsken
3 blink 67-100% strøm på æsken
LED slukket Fuldt opladede earbuds

 

Når æsken oplader i stik eller trådløst - LED funktion Indikation af LED funktion
1 blink 0-33% strøm på æsken
2 blink 34-66% strøm på æsken
3 blink 67-100% strøm på æsken
LED tændt Fuldt opladet æske