Foretag opkald med SACKit Touch 100

Når SACKit Touch 100 forbindes med din enhed kan du modtage og fortage opkald vires headsettet trådløst

Funktion Status for SACKit TOUCH 100 Betjening
Genopkald til seneste kaldte nummer Standby tilstand Dobbelt-tryk på X knappen
Volume op Samtale tilstand Tryk på volume(+) knappen
Volume ned Samtale tilstand Tryk på volume(-) knappen
Besvar opkald Ringer Tryk på X knappen
Afslut opkald Samtale tilstand Tryk på X knappen
Afvis opkald Ringer Hold X knappen i bund i 1 sekund, indtil du hører indikationslyden
Overfør opkald mellem
SACKit Touch 100 og Bluetooth
enhed
Samtale tilstand Hold X knappen i bund i 3
sekunder for at overføre
samtalen fra SACKit Touch 100
Headphone til
mobiltelefonen. Hold herefter
MFB knappen i bund i 3 sekunder
for at overføre samtalen tilbage
fra telefonen til SACKit Touch
100.

Bemærk: Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner. Gennemse venligst
brugermanualen til din mobiltelefon for mere information.