SACKit Light 350 kan justeres med 5 lysstyrker på Power knappen. Hvert tryk vil skifte mellem følgende 5 indstillinger:

  1.      ”Gemt lysstyrke”*
  2.      33 % lysstyrke
  3.      66 % lysstyrke
  4.      100 % lysstyrke
  5.      Sluk

*Sådan gemmer du lysindstilling (”Gemt lysstyrke”):
I en hvilken som helst mode vil du kunne holde Power knappen nede. Når du holder knappen nede, vil lysstyrken gå langsomt mod 100%. Hvis lampen står på 100% vil den gå langsomt mod 0%. Når du slipper
knappen igen, vil denne lysstyrke blive ”Gemt lysstyrke”. Du kan kun have én lysstyrke gemt ad gangen.

Når du tænder lampen, vil den altid tænde på din ”gemte lysstyrke”

S_dan_bruges_sackit_light_350.png