• Sluk venligst SACKit Touch 100 før du rengør dit headset. Det er vigtigt at SACKit Touch 100 ikke er
    tilsluttet en oplader under rengøring.
  • Anvend ikke flygtige opløsningsmidler (såsom ethanol, kolofonium eller opløsningsmiddel) til at
    rengøre med. Til rengøring af headsetet skal du bruge en blød let fugtet klud.
  • Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i USB-indgange, højtalere, mikrofon og knapper. Store mængder vand og væsker kan beskadige SACKit Touch 100
  • Brug en blød, tør og fnugfri klud til rengøring af højtalerstoffet

ADVARSEL: Der må ikke benyttes nogen form for skarpe genstande til rengøring af produktet