• Fjern ROCKit S / SACKit Rock 100 earbuds fra opladeræsken eller giv et langt tryk på X knappen i 10 sekunder. Efter de første 5 sekunder vil du høre en ON lyd. Pres yderligere 5 sekunder for at tænde for pairing mode som indikeres ved blinkende rød/hvid LED på earbuds
  • Hold earbuds og Bluetooth enhed indenfor 1 meter af hinanden. Sikre dig at ROCKit S / SACKit Rock 100 og Bluetooth på enheden er tændt
  • Gå til Bluetooth indstillinger på din enhed og søg efter ny Bluetooth enhed. Vælg "ROCKit S" / "SACKit Rock 100"
  • Det hvide LED lys vil blinke for at indikere at "ROCKit S" / "SACKit Rock 100" er parret med enheden.
  • ROCKit S / SACKit Rock 100 slukker automatisk når de placeres i opladeræsken. Hold touch knappen inde for manuelt at slukke dine Rock 100 earbuds
  • ROCKit S / SACKit Rock 100 kan huske 8 enheder: Du kan parre 8 enheder til dine ROCKit S / SACKit Rock 100, ved 9 enhed glemmer ROCKit S / SACKit Rock 100 den først tilføjede

Betjening efter første parring

  • Efter første parring vil ROCKit S / SACKit Rock 100 earbuds og Bluetooth enheden automatisk genetablere forbindelse
  • Tænd earbuds ved at holde touch knappen nede indtil du hører en ON lyd, eller ved at fjerne earbuds fra opladeræsken
  • ROCKit S / SACKit Rock 100 slukker automatisk når de placeres i opladeræsken. Hold touch knappen inde for manuelt at slukke dine ROCKit S / SACKit Rock 100 earbuds