Tænd for Active Noise Cancellation ved at skubbe NC knappen
til ”tænd positionen” (den røde markering vil blive skjult og
indikationslyset vil lyse grønt), når du har brug for at minimere
udefrakommende støj. Når du ikke længere har behov for at benytte
denne funktion, skal du skubbe NC knappen til ”sluk positionen”.