CHARGEit Stand lader langsomt

• Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt
• Sikre dig at du som minimum har valgt en QC2.0 adapter

 

Den blå LED indikator blinker og telefonen oplader ikke

• Sikre dig at telefonen er placeret korrekt på CHARGEit Stand’s midte
• Sluk/tænd for din telefon og forsøg igen
• Sikre dig at din telefon understøtter trådløs opladning

 

Jeg føler, at CHARGEit Stand oplader min telefon langsomt

• For at CHARGEit Stand kan understøtte Fast Charging skal der
anvendes en enhed med denne funktion samt en adapter som er
egnet til denne teknologi

 

Min enhed eller CHARGEit Stand bliver meget varm

• Du skal sikre dig, at du har valgt den rigtige adapter til din CHARGEit
Stand.
• Den trådløse oplader må ikke tildækkes, da dette kan skabe
overophedning