Sikkerhedsinformation

• Brug kun lampen med lampe- eller citronelleolie.
• Brug aldrig benzin, petroleum eller andre brandbare væsker i lampen.
• Hold lampen væk fra både børn og dyr.
• ADVARSEL: For mindre børn kan indtagelse af bare en dråbe lampeolie,
eller at sutte på vægen, være yderst skadeligt og føre til livstruende lunge
skader.
• ADVARSEL: Hvis lampeolie er blevet indtaget, skal man ikke provokere opkast. Søg i stedet nærmeste læge eller kontakt giftlinjen og fremvis denne
sikkerheds instruktion.
• ADVARSEL: Hold olielampen væk fra børn, både når den er i brug eller opbevares.
• Må kun bruges UDENDØRS.
• Hold flammen på olielampen væk fra brandbare objekter.
• Transporter ikke olielampen hvis den er tændt eller varm efter brug.

 

Fyld olielampen

• Fjern låget og skru vægeholderen af olielampen ved at trykke ned på vægholderen og dreje imod uret.
• Olielampen skal påfyldes ved hjælp af en tragt.
• Lampen kan maximalt indeholde 520 ml olie.
• Lampen må ikke påfyldes i nærheden af en åben flamme.
• Vær forsigtig ved påfyldning og undgå at spilde olie. Hvis olie er løbet ved
siden af lampen, så ska dette tørres af inden lampen tændes.
• Undgå at få vand ned i oliebeholderen.
• Ved brug skal vægen være imellem 3-5 mm over vægholderen.
• Vægholderen og vægen påsættes lampen ved at trykke imod gevindet af
lampen og dreje med uret.
• Påsæt låget over vægholderen når olielampen ikke er I brug.

 

Tænd olielampen

• Vægen skal trække olie i 5-7 minutter før lampen må tændes.
• Fjern låget og tænd lampen med en lang tændstik eller lighter.
• Hvis olielampen brænder med en for stor flamme eller ryger meget, så skal
olielampen slukkes, nedkøle og vægen skal så rettes til.

 

Sluk olielampen

• Læg låget eller andet ikke brændbart materiale over vægeholderen for at
slukke ilden.
• Rør ikke låget inden den er kølet af, låget kan være meget varmt efter at
have slukket olielampen.
• Vent til lampen og låget er kølet helt af før olielampen flyttes, pakkes væk
eller genfyldes med olie.