SACKit Light tændes og betjenes ved at
trykke på Power knappen (A).

mceclip1.png

*Gemt lysstyrke:
Når lampen er tændt, kan du til enhver tid indstille
din egen lysstyrke ved at trykke og holde ’Power
knappen’ nede. Når du holder knappen nede, vil
lysstyrken ændres og enten gå mod et kraftigere
eller svagere lys. Når du slipper knappen, vil denne lysstyrke blive gemt som; ”Gemt lysstyrke”.
Denne indstilling vil altid være den første lysstyrke, som lampen tændes på.

BEMÆRK: Du kan kun have én ”Gemt lysstyrke” ad gangen.