Oplad batteripakken med et USB-C kabel i stikket eller trådløst ved ligge
den på en trådløs oplader med undersiden nedad.
Batteripakkens LED lyser rødt under opladning og grønt når den er fuldt
opladet.

 

Batteripakken har to klemmer. Disse bruges til at holde batteripakken fast
inde i et produkt. For at tage batteripakken ud trykkes de to klemmer sammen
og batteriet kan nu trækkes ud.