HJUL KNAP

 • Hvis hjulknappen drejes med uret, tændes WAKEit S. For at slukke WAKEit S igen skal knappen
  drejes imod uret.
 • Når WAKEit S er tændt bruges hjulet til at justere volumen.

MODE

 • MODE knappen bruges til at skifte imellem de to funktioner: FM og Bluetooth.
 • Hvis MODE knappen holdes inde aktiveres standby hvor alt radio og musik slukkes.

LIGHT

 • LIGHT knappen bruges til at justere lysstyrken af skærmen på WAKEit S.
 • Hvis LIGHT knappen holdes inde tændes/slukkes opvågningslyset (8).

PRESET

 • I FM-mode holdes knappen inde for at få tilgå den forudindstillet kanalliste.
 • PRESET knappen virker kun når man er i DAB+ eller FM-mode.
 • Gemte favoritstationer:
  • WAKEit S kan gemme 32 af dine FM favoritstationer.
  • Vælg ønsket radiostation.
   • Tryk på PRESET knappen og åben listen fra 1-32 og vælg en tom position.
   • Hold ENTER knappen inde indtil skærmen viser “stored”.
  • For at lytte til dine gemte stationer:
   • Tryk på PRESET knappen.
  • Bladre i listen over gemte stationer:
   • Stop når displayet viser din ønskede station.
   • Tryk på ENTER knappen for at vælge den.

BEMÆRK:
Hvis du vælger position som endnu ikke har en station gemt, vil ”Empty” blive vist på displayet.

 

AUTO SCAN

 • I FM-mode trykkes knappen for automatisk at søge efter stationer

MENU

 • MENU knappen bruges til at tilgå indstillingerne af WAKEit S.
 • Indstillingerne på WAKEit åbnes ved at trykke på MENU knappen. Man kan finde følgende menupunkter under indstillinger:
  • Time/date: (Tid/dato)
   Her kan du indstille din WAKEit S tid og dato.
  • SW version:
   Viser den gældende software version installeret på din WAKEit S.
  • Factory reset: (Gendan Fabriksindstillinger)
   Her kan du gendanne din WAKEit S til dens fabriksindstillinger. Hvis du oplever problemer med produktet, kan dette være et godt sted at starte.
  • Display light / Backlight: (Display lys / Baggrundslys)
   Indstiller displayets lysstyrke.
  • Sleep: (Dvale) (Kan kun findes mens du afspiller radio)
   Når dvaletilstand er aktiveret, stopper radioen automatisk med at spille efter den ønskede tid.

Trådløs opladning

På toppen af WAKEit S findes et X som markerer området med trådløs opladning. Enheder som
understøtter trådløs opladning vil automatisk begynde at oplade hvis de placeres på X’et imens
WAKEit S er tændt.

BEMÆRK:

Trådløs opladning kan forstyrre radiosignaler. Det anbefales derfor ikke at oplade noget mens radioen er i FM-mode. Vær opmærksom på dette hvis du ønsker at blive vækket med radio om morgenen
mens du lader din telefon.


Opvågningslys

 • På bagsiden af WAKEit S finder du det indbyggede wake-up lys.
 • Når det er aktiveret, vil wake-up lyset tænde før din alarm og efterligne solen der står op.
 • Wake-up lyset kan også bruges som natlampe. Natlampen tændes og slukkes ved hjælp af LIGHT
  knappen.

ALARM

 • ALARM knappen bruges til at indstille alarmen. Der kan programmeres op til to alarmer på samme
  tid.
 • Når alarmen ringer, skal ALRM knappen trykkes for at slå alarmen fra, alle andre knapper snoozer
  WAKEit S i 5 minutter.
  • Sådan sætter du en alarm:
   • Tryk på ALARM knappen for at åbne alarmmenuen.
   • Du kan have op til to alarmer sat til ad gangen. Start med at vælge en af de to alarmer og tryk på ENTER.
   • Den valgte alarm kan slås til eller fra. Hvis du vil indstille alarmen, skal du sætte den til ”Til” og
    trykke på ENTER knappen for at bekræfte.
   • Vælg nu hvornår alarmen skal ringe. Bekræft med ENTER.
   • Du skal nu vælge alarmlyden. Du kan vælge mellem 5 forskellige alarmlyde under ”Alarmlyde” eller bruge FM-radio som alarmlyd.

    BEMÆRK: Radiostationer skal gemmes under PRESET før de kan bruges.

  • Vælg hvilke dage alarmen skal ringe. Du kan vælge imellem: ”Dagligt, ”Hverdage”, ”Weekender” eller at den kun skal ringe ”En gang”.
   • Du kan nu vælge hvor mange minutter før, det indbyggede wake-up lys, skal tænde før din alarm.
    Du kan vælge imellem 5, 10, 15 eller 30 minutter før eller helt vælge at deaktivere wake-up lys
    ved at vælge ”Fra”.
   • Din alarm er nu indstillet og ”Gemt” vil blive vist på skærmen.
    Det er nu tid til at gå i seng!

    BEMÆRK:
    Hvis du laver en fejl i din opsætning, kan du altid trykke på ALARM knappen for at gå et skridt tilbage i din opsætning.
  • Sådan slukker du en alarm:
   • Før alarmen ringer:
    Åben alarmmenuen ved at trykke på ALARM knappen. Vælg den alarm du vil slukke. Sæt alarmen
    til ”Fra” og tryk på ENTER knappen for at bekræfte.
   • Når alarmen ringer:
    Tryk på ALARM knappen for at slukke alarmen.
    Tryk på en hvilken som helst anden knap for at Snooze alarmen i 5
    minutter.

Pilene Op & Ned samt Play/Pause/ENTER knapperne bliver brugt til at navigerer menuerne på WAKEit S:

PIL OP/NED

 • I FM-mode bruges pilene til at skifte station, ved at en pil holdes nede til at scanne efter næste
  station. Hvis en af de forud indstillet stationer ønskes, skal PRESET knappen bruges (4).
 • I Bluetooth mode bruges pilene til at skifte sang .
 • I MENU og indstillinger bruges pilene til at navigerer menuerne.

Afspil/Pause / Enter

 • I FM-mode, bruges knappen til at mute det som bliver afspillet.
 • I Bluetooth, tryk for at pause/afspille et nummer.
 • I Bluetooth mode ved indkommende opkald accepteres opkaldet ved at trykke en gang på knappen. Opkaldet afvises ved at knappen bliver holdt nede, og ved afslutning af en samtale ligges
  røret på at trykke på knappen.
 • Ved MENU, PRESET eller ALARM bruges knappe til at vælge og godkende indstillinger

Parring af en Bluetooth enhed til din WAKEit S

 • Gå i Bluetooth mode.
 • ”Pairing” vil blive på displayet vist hvis der ikke allerede er en enhed parret
 • Gå til Bluetooth instillingerne på din telefon/enhed og sikre dig at Bluetooth er slået til.
 • Find “WAKEit S” på din Bluetooth enhed og forbind til den.
 • WAKEit S siger en ”bekræft” lyd så snart de to enheder er parret og ”Connected” vil blive vist på
  skærmen.

  BEMÆRK:
  For at afslutte parringen til en enhed, hold ENTER knappen inde. WAKEit S siger nu en ”afbrudt” lyd.
  For at starte parring op igen holdes ENTER knappen inde indtil ”Pairing” vises på skærmen. Du kan nu parre en ny enhed til WAKEit S.