Hukommelsesbackup giver dig mulighed for at gemme alarm- og klokkeslætsindstillinger i op til
én dag, når der opstår strømafbrydelse. Al belysning på clockradioen og skærmen slukkes. Når
strømmen vender tilbage, vises det korrekte klokkeslæt på skærmen.