Bluetooth

 • WOOFit højtaleren tændes ved at
  slide Tænd/Sluk knappen mod højre. Når
  lysindikatoren skiftevis blinker blåt og
  rødt, er WOOFit klar til parring med den
  ønskede enhed. Bemærk: Parringsmode
  annulleres automatisk efter 5 minutter,
  hvorefter WOOFit skal genstartes.
 • Udfør tilslutningsproceduren på din
  Bluetooth enhed, for at finde WOOFit
  højtaleren. Dette system er angivet
  som ”WOOFit”. Hvis ”WOOFit” ikke
  fremkommer på listen over fundne
  enheder, bør tilslutningsprocessen
  startes forfra. Bemærk at de to enheder
  bør befinde sig under en meters afstand af hinanden under tilslutning.
 • Vælg forbindelsen ”WOOFit” på din
  Bluetooth enhed.
 • Når forbindelsen er oprettet, vil
  lysindikatoren blinke blåt i langsomt
  tempo. Næste gang WOOFit højtaleren
  tændes, vil den automatisk oprette
  forbindelse til den sidst tilsluttede
  enhed.
 • Bemærk: Hvis passcode* input kræves
  på din Bluetooth enhed, indtast ”0000”.
  Bemærk: Passcode kan også fremgå
  under synonymer som; ”Passkey”, ”Pin
  Number”, eller ”Password”.

Håndfri telefoni

Hvis der afspilles musik via Bluetooth
enheden og der modtages et opkald,
vil WOOFit automatisk skifte til håndfri
funktion. Tryk på Play/Pause knappen
for at acceptere opkald. For at afslutte
opkald trykkes atter på Play/Pause
knappen. To korte tryk på Play/Pause
knappen vil foretage opkald til det sidste
opkaldte nummer (Redial).

AUX tilslutning

Tryk én gang på Mode knappen for at
vælge ”AUX IN” som afspilningstilstand.
Lysindikatoren vil nu lyse grønt. For
at justere lyden holdes volumen -/+
inde. Volume -/+ knapperne kan ikke anvendes til at skrifte mellem
forrige/næste nummer i denne
afspilningstilstand. Play/pause knappen
anvendes til at afspille eller pause
musikken.

Mini jack indgang

Denne indgang gør det muligt at tilslutte
høretelefoner til WOOFit højtaleren.
Når høretelefoner tilsluttes stoppes
afspilning via WOOFit højtaleren, og du
vil kun kunne lytte til musikken via dine
høretelefoner.

Micro USB indgang

Denne indgang muliggør opladning af
WOOFit gennem USB kablet.
Denne indgang benyttes også til at
afspille lyd fra PC via mini jack indgang i computeren. Denne indgang kan også
benyttes til at læse indhold på Micro SD
kort fra computer.

Micro SD player

Denne indgang gør det muligt at
afspille musik fra et Micro SD kort. Når
du indsætter micro SD kortet, skifter
WOOFit automatisk til denne tilstand
og afspiller musik fra SD kort, uanset
hvilken tilstand højtaleren tidligere var i.
Lysindikatoren vil langsomt blinke grønt
for at indikere korrekt mode.
Lyden justeres ved at holde volumen
knapperne i bund. Et kort tryk på
volumen knapperne vil skifte mellem
forrige og næste nummer. 

Hjemmeanlæg

Det er muligt at tilslutte WOOFit til
et hjemmeanlæg. For at gøre dette,
anvendes et standard stereo mini jack
stik (3,5 mm.).

Stereopar

Du kan forbinde to WOOFit højtalere
som et stereopar.
Sørg for at begge højtalere IKKE
har forbindelse til andre Bluetooth
produkter. Derefter holdes mode
knappen (M) nede på en af højtalerne
indtil de forbinder til hinanden.
Højtalerne vil huske stereoparringen selv
efter de har været slukket.

Lysindikator

Intet lys: WOOFit højtaleren er slukket eller fuldt opladt.
Grønt lys: WOOFit er tændt.
Grønt blink langsomt: Micro SD Player er aktiv.
Rødt og blåt blink: WOOFit søger efter Bluetooth enhed.
Rødt lys: WOOFit er tilsluttet opladning.
Grønt og blåt blink: Forbindelse mellem WOOFit og Bluetooth
enheden er mislykkedes.
Grønt og blåt blik langsomt: Musik afspilles fra Bluetooth enhed.