Tænd/sluk knap

Denne knap slides mod højre for at
tænde WOOFit højtaleren, og mod
venstre for at slukke.

M (mode) knap

Tryk på Mode knappen for at skifte
mellem Micro AUX IN og Bluetooth
tilstand. Hvis der intet Micro SD
kort er i WOOFit, springes denne
tilstandsmulighed over.

Play/Pause

Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil
et tryk på Play/Pause knappen afspille
eller pause musikken.

Volume knapper (-/ +)

Disse knapper gør det muligt at
justere lydstyrken. Når WOOFit er i
Bluetooth tilstand vil der lyde et bip
som advarselslys, når den maksimale
lydstyrke er nået. Denne advarselslyd vil
ikke forekomme, når WOOFit er i AUX
OUT eller AUX IN tilstand.