Når TOUCHit Over-ear / SACKit Touch 350 forbindes med din enhed kan du modtage og fortage opkald vires headsettet trådløst

Funktion Status for TOUCHit Over-ear / SACKit Touch 350 Betjening
Genopkald til seneste kaldte
nummer
Standby tilstand Dobbelt-tryk på X
knappen
Volume op Samtale tilstand Tryk på Volume+ knappen
Volume ned Samtale tilstand Tryk på Volume- knappen
Besvar opkald Ringer Tryk på X knappen
Afslut opkald Samtale tilstand Tryk på X knappen
Afvis opkald Ringer Hold X knappen i bund i
1 sekund, indtil du hører
indikationslyden
Overfør opkald mellem
TOUCHit Over-ear / SACKit Touch 350 og
Bluetooth enhed
Samtale tilstand Hold X knappen i bund i 3
sekunder for at overføre
samtalen fra TOUCHit Over-ear / SACKit Touch 350 Headphone til mobiltelefonen. Hold herefter MFB knappen i bund i 3 sekunder for at overføre
samtalen tilbage fra telefonen
til TOUCHit Over-ear / SACKit Touch 350.

Bemærk: Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner. Gennemse venligst
brugermanualen til din mobiltelefon for mere information.