CHARGEit Dock lader langsomt

  • Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt
  • Sikre dig at du som minimum har valgt en QC2.0 adapter

Den blå LED indikator blinker og telefonen oplader ikke

  • Sikre dig at telefonen er placeret korrekt på CHARGEit Stand Dock’s midte
  • Sluk/tænd for din telefon og forsøg igen
  • Sikre dig at din telefon understøtter trådløs opladning

Jeg føler, at CHARGEit Stand Dock oplader min telefon langsomt

  • For at CHARGEit Stand Dock kan understøtte Fast Charging skal der anvendes en enhed med denne funktion samt en adapter som er egnet til denne teknologi.

Min enhed eller CHARGEit Stand Dock bliver meget varm

  • Du skal sikre dig, at du har valgt den rigtige adapter til din CHARGEit Stand Dock
  • Den trådløse oplader må ikke tildækkes, da dette kan skabe overophedning