SACKit Light tændes og betjenes ved
at trykke på Power knappen (A).

mceclip1.png

*Gemt lysstyrke:
Når lampen er tændt, kan du til enhver tid indstille din egen lysstyrke ved at trykke og holde ’Power knappen’ nede. Når du holder knappen nede,
vil lysstyrken ændres og enten gå mod et kraftigere eller svagere lys. Når du slipper knappen, vil
denne lysstyrke blive gemt som; ”Gemt lysstyrke”.
Denne indstilling vil altid være den første lysstyrke,
som lampen tændes på.

BEMÆRK: Du kan kun have én ”Gemt lysstyrke” ad
gangen.