Udklip.PNG

Produktbeskrivelse

Front på SACKit Boom 150

Volume/ON/OFF: Tænd/sluk højtaleren og skru op og ned for lyden. Drej med uret for at skrue op for
lyden og vice versa.
Bas: Kontroller basniveau. Den anbefalede startindstilling er med indikatoren vendt opad.
Diskant: Kontroller diskant niveau. Den anbefalede startindstilling er med indikatoren vendt opad.
Bluetooth/AUX LED: Blåt blink = søger efter Bluetooth enhed. Blåt konstant lys= forbundet med
Bluetooth enhed. Grønt konstant lys = modtager line-in signal igennem ‘Line in/out’.
Power LED: Ved opladning:
• Konstant rødt lys = oplader.
• Ingen lys = Enhed tændt, enhed slukket eller ingen opladning af batterier
• Nedtonet rødt lys = Lavt batteriniveau, venligst oplad.
Source knap:
• Enkelt tryk = Skift imellem ‘Line in’ og ‘Bluetooth‘ input. Højtaleren vil altid være indstillet efter
seneste indstilling, når den tændes og hvis dette var Bluetooth, vil højtaleren automatisk koble til det
senest tilkoblede enhed.
• Dobbeltklik = Frakobl den tilsluttede enhed.
• Hold knappen inde (3 sekunder) = Sammenkobl til en anden SACKit Boom 150 i True Wireless Stereo.
Hvis højtaleren allerede er koblet sammen med en anden SACKit Boom 150 højtaler i True Wireless
Stereo og du holder ’Source’ knappen inde i 3 sekunder, vil du frakoble den anden SACKit Boom 150.

 

Bag på SACKit Boom 150

Opladning: Stik til opladning af højtaler. Brug altid medfølgende oplader.
Line in / out: Mini jack stik. Brug dette dobbeltfunktionsstik til:
• Når højtaleren er i Bluetooth mode, brug dette stik til at overføre højttalersignalet til andre enheder
via kabel.
• Når AUX benyttes, bruges stikket til at modtage signal fra en anden enhed.
BEMÆRK: Kan blive brugt til at forbinde to SACKit Boom 150 via et mini jackstik.
USB-power outlet: Brug denne port til at oplade din telefon eller lignende med det interne batteri i
SACKit Boom 150.
Basreflektorport: Øget bas. Bloker ikke eller fyld porten, da dette vil påvirke lydkvaliteten.