• Hvis to SACKit Boom 150 er koblet sammen i True Wireless Stereo, kan du ikke koble din enhed fra
via højtaleren. Frakobl den anden SACKit Boom 150 ved at holde ’Source’ knappen nede på den anden
SACKit Boom 150. Når denne er frakoblet, kan du frakoble den første SACKit Boom 150 fra din enhed.