• Tænd MOVEit X / SACKit Move 150 højtaleren ved at holde ”power” knappen i bund
  • Højtaleren vil automatisk være i ”pairing” mode. Når ”Bluetooth” knappen blinker, og du hører advarselslyden ”waiting for connection” er højtaleren i pairing tilstand
  • Gå til Bluetooth indstillingerne på din enhed og vælg MOVEit X / SACKit Move 150. Når enhederne er forbundet, vil du høre advarselslyden ”Connected”

Når du har tilkoblet en enhed, vil den automatisk være forbundet med MOVEit X / SACKit Move 150 højtaleren næste gang, du tænder for den.

Afbryd Bluetooth forbindelsen

Hvis du ønsker at koble en anden enhed til MOVEit X / SACKit Move 150 højtaleren, kan du holde ”Bluetooth” knappen i bund for at nulstille al Bluetoothtilslutning. Højtaleren vil automatisk være i pairing tilstand igen, og du kan tilslutte en ny enhed.