Udklip.PNG

Produktfunktioner

(A) Display

• SACKit Go 300 bruger et LCD-display til at vise hvilke sange eller radiostationer der afspilles. Displayet bruges også til at navigere rundt i menuer og vise klokken.

 

(-) Volume ned

• Tryk på denne knap for at sænke volumen.
• Hold knappen nede for at sætte højtaleren i Standby-tilstand.
(Standby-tilstand er når højtaleren er tændt, men ikke spiller nogen form for musik. Hold den samme
knap nede for at gå ud af Standby-tilstand igen).

 

(+) Volume op

• Tryk på denne knap for at øge volumen.

 

(<) Forrige sang/kanal

• Tryk på denne knap for vælge den forrige sang eller radiokanal.
• Hold knappen nede for at frakoble Bluetooth-enheden (Kun i Bluetooth-tilstand).
• Hold knappen nede for at skanne efter den forrige radiokanal (Kun i FM-tilstand).

 

(>) Næste sang/kanal

• Tryk på denne knap for at vælge den næste sang eller radiokanal.
• Hold knappen nede for at frakoble Bluetooth-enheden (Kun i Bluetooth-tilstand).
• Hold knappen nede for at skanne efter den næste radiokanal (Kun i FM-tilstand).

 

(B) Power

• Hold knappen nede for at tænde eller slukke SACKit Go 300.
• Når højtaleren er tændt:
- Tryk på denne knap for at starte/pause musikken i Bluetooth-tilstand.
- Tryk på denne knap for at mute/unmute lyden i DAB+/FM-tilstand.

 

(C) Tilstand/Menu

• Tryk på denne knap for at skifte mellem de tre tilstande DAB+, FM og Bluetooth.
• Hold knappen nede for at åbne indstillinger.
- Tryk på knapperne (<) eller (>) for at bladre i menuen.
- Tryk på Power-knappen (B) for at bekræfte valg.
- Tryk på Tilstand/Menu-knappen (C) for at gå tilbage.

 

(D) USB-C port

• Brug denne indgang til at oplade SACKit Go 300 ved hjælp af det vedlagte USB-C kabel.