Du skal være i Bluetooth-tilstand for at frakoble.

  • For at frakoble forbindelsen til en Bluetooth-enhed, holdes en af de to knapper (<) eller (>) nede
    indtil du hører højtaleren sige ”Disconnected”.
  • SACKit Go 300 er nu frakoblet din enhed og er klar til at blive parret med en ny.