Sørg for at antennen er udfoldet før du bruger DAB+-tilstand.

 • Tryk på Tilstand/Menu knappen (C) indtil ”DAB” bliver vist på displayet for at sætte højtaleren i
  DAB+-tilstand.
 • SACKit Go 300 finder automatisk den stærkeste DAB+-kanal.
 • Tryk på en af knapperne (<) eller (>) for at skifte mellem radiokanaler.
 • Hvis man trykker på Power-knappen (B) mens man er i DAB+-tilstand kan man mute/unmute lyden
  på SACKit Go 300.

Hvis SACKit Go 300 er i DAB+-tilstand vil menuen til indstillinger indeholde flere valgmuligheder. Du navigerer rundt i menuen således:

 • Hold Tilstand/Menu knappen (C) nede for at åbne indstillingerne.
 • Tryk på en af knapperne (<) eller (>) for at vælge mellem de fire muligheder (Full scan, Manual tune,
  Prune og System).
 • Tryk på Power-knappen (B) for at bekræfte valg.
 • Tryk på Tilstand/Menu-knappen (C) for at gå tilbage.

• Full scan: SACKit Go 300 skanner for alle tilgængelige DAB+ kanaler i alfabetisk orden.
• Manual tune: Tryk på en af knapperne (<) eller (>) for at vælge imellem alle kanaler mellem 5A - 13F.
Tryk på Power-knappen (B) for at bekræfte valget af kanalen.
• Prune: Sletter alle DAB+-kanaler der ikke længere virker.
• System: I System kan man indstille SACK Go 300 ved hjælp af følgende 4 muligheder (Time, Backlight, Factory Reset, SW Version).