• Tryk på en hvilken som helst knap for at vække displayet igen.
• Det er muligt at indstille displayet til at slukke automatisk ved inaktivitet. Dette slås fra igen under
indstillinger.